Nazwa artykułu Nr
handlowy
Nr
katalogowy
J.m. Cena
netto
VAT
Cena
brutto